Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja jest zbiorem czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął, wobec wierzyciela.

W ramach działań windykacyjnych, podejmujemy się prowadzenia spraw o zapłatę.
Przedmiotem naszego zainteresowania są tylko i wyłącznie zobowiązania odnoszące się do zapłaty należności. Prowadzimy sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł.
Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.
Działania Primus Dochodzenie Odszkodowań mają charakter pozasądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem), jak i stricte sądowy (postępowania sądowe).
W sytuacji gdy dłużnik, pomimo uzyskania wyroku nakazującego zapłatę zobowiązania, nie reguluje go - podejmujemy również działania komornicze.
Wszelkie kwestie związane z opłatami odnoszącymi się do poszczególnych spraw ustalane są indywidualnie, w zależności od specyfiki danego zobowiązania.

Dokumenty jakie prosimy zgromadzić przed zleceniem nam prowadzenia sprawy:

-Kopie dokumentów z których wynika prawidłowa kwota należności: faktury VAT, umowy na podstawie których faktury zostały wystawione, kopie zabezpieczeń (weksli, czeków itp.), kopie wpłat częściowych. Przy sprawach po wyrokach: kopia wyroku z klauzulą wykonalności.

-Prosimy o przygotowanie wiadomości na temat dłużnika: adres zamieszkania, telefony, informacje o udziałowcach, kierownictwo firmy dłużnika - może to przyspieszyć nasze działanie.

-Potrzebne informacje o Państwa firmie (Zleceniodawcy): prawidłowa pełna nazwa z adresem do korespondencji, nr NIP, Nazwa Banku i nr konta, nr tel./faks, prosimy o wyznaczenie osoby która będzie odpowiedzialna za kontakty z naszym Biurem.

 


USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!