Usługi rzeczoznawcze

Usługi rzeczoznawcze

W ramach usług oferowanych naszym Klientom znajdują się również usługi rzeczoznawcze. Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

W przypadku gdy prowadzimy dla Klienta sprawę o odszkodowanie za uszkodzony pojazd, opłaty są następujące:

  1. kalkulacja naprawy pojazdu i oględziny przez rzeczoznawcę 150 zł brutto,
  2. wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie 150 zł brutto,
  3. kalkulacja naprawy połączona z wyceną wartości pojazdu przed i po szkodzie 150 zł brutto

Jeżeli zachodzi konieczność dojazdu na miejsce oględzin, do powyższych kwot doliczane są koszty dojazdu (w oparciu o obowiązującą kilometrówkę 0,8358 PLN/1km)

W przypadku gdy NIE prowadzimy dla Klienta sprawy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd, opłaty są następujące:

  1. kalkulacja naprawy pojazdu i oględziny przez rzeczoznawcę 307,50 zł brutto,
  2. wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie 307,50 zł brutto,
  3. kalkulacja naprawy połączona z wyceną wartości pojazdu przed i po szkodzie 307,50 zł brutto

Jeżeli zachodzi konieczność dojazdu na miejsce oględzin, do powyższych kwot doliczane są koszty dojazdu (w oparciu o obowiązującą kilometrówkę 0,8358 PLN/1km)

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!