Podmioty zewnętrzne

Podmioty zewnętrzne

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI JAKO LEKARZ, RZECZOZNAWCA LUB LIKWIDATOR SZKÓD

Poszukujemy do współpracy na terenie całego kraju:

  • lekarzy ortopedów, chirurgów, neurologów, traumatologów – w celu badania Poszkodowanych, ustalania wysokości uszczerbku na zdrowiu i wydawania opinii,
  • rzeczoznawców samochodowych, majątkowych, rolnych – w celu szacowania zakresu i wysokości szkody,
  • likwidatorów szkód – w celu likwidacji drobnych szkód z ubezpieczeń mienia (operaty szkodowe po zalaniach, pożarach i innych zdarzeniach losowych, kosztorysy prac naprawczych).

Wysokość wynagrodzenia za realizację usługi zależy od indywidualnych ustaleń z każdym z Państwa.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!