Opłaty

Opłaty

dochodzenie odszkodowań Primus Dochodzenie Odszkodowań pobiera opłatę prowizyjną tylko i wyłącznie za działania, które doprowadziły do uzyskania dla Państwa odszkodowania. Stawka wynagrodzenia podlega negocjacjom w zależności od okoliczności sprawy i jej merytorycznej złożoności. Wyrażamy gotowość darmowego zapoznania się ze sprawą i przygotowania umowy, która będzie konkurencyjna wobec innych ofert pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.  Opłata prowizyjna pobierana jest dopiero po przyznaniu odszkodowania dla naszego Klienta.

odszkodowanie - rzeczoznawcaW sytuacji gdy do właściwego oszacowania wysokości szkody konieczne jest wcześniejsze poniesienie pewnych kosztów (np. uzyskanie wyceny rzeczoznawcy, opinii lekarskiej, tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego), są one każdorazowo konsultowane z Klientem. Informujemy Państwa o wysokości danej opłaty i ostatecznie to bezpośrednio Państwo decydujecie o akceptacji danego rozwiązania.

odszkodowania sprawy sądowe Doświadczenie nabyte przez lata uczy nas, że czasami postępowanie ubezpieczycieli potrafi urągać poczuciu sprawiedliwości. W takich sytuacjach, po wyczerpaniu wszelkich, prawem dopuszczalnych sposobów uzyskania odszkodowania (procedury odwoławcze, skargi do instytucji nadzoru finansowego) pozostaje wniesienie powództwa do sądu przeciw ubezpieczycielowi.

Firma nasza zapewnia Państwu obsługę spraw sądowych przez radców prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu sporów z umów ubezpieczenia. Dodatkowo informujemy, że dla Klientów, którzy nie zamierzają ponosić kosztów procesu przewidujemy specjalne Programy Pomocy Prawnej (PPP). W ramach PPP Primus wykłada wszelkie koszty na prowadzenie sporów sądowych z ubezpieczycielami. Szczegóły dotyczące PPP omawiane są indywidualnie z każdym z Klientów.

Oferujemy możliwość bezpłatnej analizy stanu faktycznego sprawy.

 

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!