Aktualności Primusa

Historia OC do pobrania ze strony UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwił pobranie własnej historii ubezpieczenia OC (posiadacza pojazdu mechanicznego) ze strony internetowej administrowanej przez UFG.

By uzyskać w najprostszy sposób informacje odnoszące się do historii naszej polisy, należy założyć konto internetowe na portalu UFG. Weryfikacja polisy trwa kilka, kilkanaście sekund. Cała procedura jest bezpieczna; Fundusz wykorzystuje podane dane tylko i wyłącznie do weryfikacji tożsamości.  Pobranie własnej historii OC z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Warto mieć na uwadze fakt, że ogólnopolska baza UFG może w pewnych sytuacjach wykazywać różne dane niż te, które posiada na temat pojazdu jego właściciel. Jest to związane z tym, że wszelkie dane pozyskiwane do bazy muszą zostać przekazane przez właściciela pojazdu ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel dane przekazuje do UFG.

W praktyce dość często mamy do czynienia z sytuacjami gdy właściciele pojazdów nie informują ubezpieczycieli o istotnych zmianach odnoszących  się do pojazdu (np. fakt dokonania jego sprzedaży).

W przypadku wykrycia niezgodności, należy skontaktować się z własnym ubezpieczycielem i uaktualnić dane. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie może zmieniać danych w bazie – jest on tylko jej administratorem. Wszelkie zmiany dokonywane mogą być tylko przez ubezpieczycieli.

Dane znajdujące się w bazie są brane pod uwagę przez ubezpieczycieli podczas zawierania umów ubezpieczenia OC (np. do wyliczenia wysokości składki za umowę ubezpieczenia). Z tego choćby względu warto zadbać o to by ubezpieczyciel posiadał pełną, aktualną wiedzę odnośnie naszego pojazdu objętego obowiązkowym ubezpieczeniem OC.Pozostałe aktualności Primusa »

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!