Wiadomości ubezpieczeniowe

Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania

Z niedawnych wyroków sądowych wynika, że wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz podmiotu ubezpieczającego – informuje „Rzeczpospolita”.

Dziennik ten wskazuje, że takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie mężczyzny, który kupił w Niemczech auto, czasowo zarejestrował je w Polsce, a następnie utracił w wyniku kradzieży. 

Postępowanie Policji nie doprowadziło do wykrycia sprawcy i śledztwo zostało umorzone. Kierowca skradzionego pojazdu zgłosił do ubezpieczyciela roszczenie z umowy ubezpieczenia auto casco. Towarzystwo ubezpieczeniowe zakwestionowało jednak roszczenie, ponieważ w toku postępowania likwidacyjnego okazało się, że pojazd pochodził z przestępstwa kradzieży na terenie Niemiec. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia auto casco ochrona ubezpieczeniowa nie obejmowała szkód w pojazdach pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa, których własności powód nie nabył do dnia szkody. Dlatego zakład odmówił wypłaty odszkodowania. Mężczyzna wystąpił do sądu, ale zarówno Sąd Okręgowy w Olsztynie, jak i Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznały, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Ten pierwszy uznał, że wypłata odszkodowania uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności na ubezpieczającego. Tymczasem mężczyzna, nie będąc faktycznie właścicielem, nie mógł tym samym przenieść prawa własności na inny podmiot. Bez spełnienia tego warunku nie można wypłacić odszkodowania, zatem powództwo podlegało oddaleniu. W apelacji powód podniósł, że prawo własności auta i prawdziwość dokumentów przedłożonych do jego rejestracji nie zostały zakwestionowane w toku postępowań przygotowawczych oraz postępowania administracyjnego mającego na celu rejestrację pojazdu. Jednak Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 4.IV.2017, sygn. akt I ACa 922/16) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego.Pozostałe wiadomości ubezpieczeniowe »

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!