Archiwum

Wiadomości ubezpieczeniowe

Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania
Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd obejmuje podatek VAT
Kiedy ubezpieczyciel powinien ująć podatek VAT w odszkodowaniu za uszkodzony pojazd

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie
Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Odszkodowanie za wypadek z kierowcą bez prawa jazdy
Odszkodowanie za wypadek z kierowcą bez prawa jazdy

Odszkodowanie z auto casco
Odszkodowanie z auto casco

PRZYCZYNIENIE A WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA
PRZYCZYNIENIE A WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Wypadek przy pracy a ZUS
Wypadek przy pracy - świadczenia z ZUS-u

Błąd lekarski
Błąd lekarski (medyczny)

Pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego po śmierci osoby bliskiej
Pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego po śmierci osoby bliskiej

Podstawa prawna żądania zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
Podstawa prawna żądania zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

RENTA RODZINNA ZUS
RENTA RODZINNA Z ZUS

Koszty leczenia po wypadku przy pracy
Koszty leczenia po wypadku przy pracy

Odszkodowanie za śmierć
Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby najbliższej

Odszkodowanie za utracone dochody
Odszkodowanie za utracone dochody/Odszkodowanie za utracone zarobki

ZADOŚĆUCZYNIENIE
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Szkoda całkowita
Szkoda całkowita

KOSZTY LECZENIA
KOSZTY LECZENIA

Odszkodowanie za wypadek przy pracy
Odszkodowanie za wypadek przy pracy

WYPADEK SAMOCHODOWY A KOLIZJA
WYPADEK SAMOCHODOWY A KOLIZJA

Śmierć w wypadku
Śmierć w wypadku - katalog roszczeń

Wypadek i śmierć - odszkodowanie
Śmierć w wyniku wypadku - odszkodowanie

Kradzieże samochodów z polis auto casco
Kradzieże aut w pierwszym półroczu 2012 na podstawie rankingu Grupy Ergo Hestia

Roszczenia odszkodowawcze w postępowaniu karnym
Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

Brak ubezpieczenia OC - kary
Kary za brak ubezpieczenia OC

Zaleganie z zapłatą - windykacja długów
Zaleganie z zapłatą - windykacja długów

Błąd lekarski - nowe zasady ustalania odszkodowania
Błąd lekarski - nowe zasady ustalania odszkodowania

Polisa posagowa -wysokość odszkodowania
Polisa posagowa -wysokość odszkodowania

Odszkodowanie za zalanie
Odszkodowanie za zalanie

Dziecko martwo urodzone wskutek wypadku
Dziecko martwo urodzone wskutek wypadku

Postępowanie windykacyjne
Postępowanie windykacyjne

Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie wypłacane po postępowaniu likwidacyjnym
Odszkodowanie wypłacane w wyniku zakończenia postępowania likwidacyjnego

Odszkodowanie dochodzone w sądzie - zagadnienia właściwości miejscowej sądów
Odszkodowanie dochodzone w sądzie - zagadnienia właściwości miejscowej sądów

Szkoda na budowie metra w Warszawie
Szkoda na budowie metra w Warszawie

Współpraca KNF z europejskimi urzędami nadzoru
Współpraca KNF z europejskimi urzędami nadzoru

Mapa cen polis OC pojazdów
Mapa cen polis OC pojazdów

Czy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy może być kosztem uzyskania przychodu?
Czy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy może być kosztem uzyskania przychodu?

OC prokuratorów
OC prokuratorów

Fuzja InterRisk i PZM
Fuzja InterRisk i PZM

Obowiązkowe OC multiagenta
Obowiązkowe OC multiagenta

Szkody łowieckie
Szkody łowieckie

Kary UOKiK za niedozwolone praktyki ubezpieczycieli
Kary UOKiK za niedozwolone praktyki ubezpieczycieli

Koszt pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym a ubezpieczenie OC
Koszt pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym a ubezpieczenie OC

Wzrost sum gwarancyjnych w OC
Wzrost sum gwarancyjnych w OC

Współpraca KNF i UFG
Współpraca KNF i UFG

Amortyzacja części zamiennych
Amortyzacja części zamiennych

Raport Hestii dotyczący skarg i odwołań
Raport Hestii dotyczący skarg i odwołań

Niewypłacalność dłużnika
Niewypłacalność dłużnika

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
Obowiązkowe ubezpieczenie OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczników patentowych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczników patentowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie OC statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą
Obowiązkowe ubezpieczenie OC statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy
Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy

Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprezy masowej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprezy masowej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC badacza i sponsora
Obowiązkowe ubezpieczenie OC badacza i sponsora

Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie NNW

Likwidacja szkód przez telefon w TUiR WARTA S.A.
Likwidacja szkód przez telefon w TUiR WARTA S.A.

Generali Direct: nowy pakiet NNW
Nowy pakiet NNW w Generali Direct

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów
Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

UFG - łatwiejsze sprawdzanie polis OC w internecie
UFG - łatwiejsze sprawdzanie polis OC w internecie

Europ Assistance Polska dla poszkodowanych w wypadkach
Europ Assistance Polska dla poszkodowanych w wypadkach

Obowiązek strony umowy ubezpieczenia do działań celem zmniejszenia rozmiarów szkody
Obowiązek strony umowy ubezpieczenia do podejmowania działań celem zmniejszenia rozmiarów szkody

Przechowanie jako przedmiot ochrony ubezpieczeniowej
Przechowanie jako przedmiot ochrony ubezpieczeniowej

obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - rzeczoznawca majątkowyObowiązkowe ubezpieczenie OC opiekuna
Obowiązkowe ubezpieczenie OC opiekuna

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Suma ubezpieczenia


Regres do sprawcy szkody
Regres do sprawcy szkody jako element postępowania odszkodowawczego.

Instytucja Przyczynienia
Instytucja przyczynienia w likwidacji szkód w ubezpieczeniach majątkowych.

Kary finansowe dla ubezpieczycieli
Nałożenie kary finansowej na ubezpieczyciela jest najczęściej efektem nieterminowego rozpatrywania roszczeń.

Nowe przedswtawicielstwo w Ostrowie Wlkp.
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że otwarte zostało nowe przedstawicielstwo Primus w Ostrowie Wielkopolskim. Biuro mieści się przy ulicy Raszkowskiej 13 (II piętro).

Udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Udział własny jest ustaloną w umowie ubezpieczenia wartością, która określa zawsze dwie rzeczy - o jaki mianowicie procent obniżona zostanie składka ubezpieczeniowa, a równolegle o jaki procent obniży nam wysokość odszkodowania w sytuacji gdy dojdzie do wypadku.

Zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej
Po zmianach dokonanych w kodeksie cywilnym umożliwiono w Polsce składanie roszczeń odnoszących się do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Dochodzenie roszczeń z OC


USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!